Thông báo tuyển dụng

Hồ sơ Nhà tuyển dụng

photo

CÔNG TY TNHH GREENFEED VIỆT NAM


Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: CÔNG TY TNHH GREENFEED VIỆT NAM
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển dụng
Loại tiền lương:
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: $
Địa điểm: Tỉnh Long An
Thể loại: Thú y
Mô tả:

111

Ngày đăng: 2018-06-15 16:10:25
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:340   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN