Thông báo tuyển dụng

Hồ sơ Nhà tuyển dụng

photo

Công ty TNHH Ti NO


Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH Ti NO
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển dụng
Loại tiền lương: Thỏa thuận
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: $
Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai; Tỉnh Bình Dương
Thể loại: Thú y, Công nghệ thực phẩm
Mô tả:

tuyen dung tino

Ngày đăng: 2018-02-26 14:01:37
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:326   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN