Thông báo tuyển dụng

Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty CP Công nghệ Truyền thông Tương Lai
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển dụng
Loại tiền lương:
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: $
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Thể loại: Kế Toán
Mô tả:

tuong lai 1tuong lai 2

Ngày đăng: 2018-01-25 16:24:00
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:219   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN