Thông báo tuyển dụng

Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển dụng
Loại tiền lương:
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: $
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Thể loại: Điện - xây dựng
Mô tả:

VIETEL TUYEN DUNG

Ngày đăng: 2017-09-13 14:35:23
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:426   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN